Nowości
Lyonel Feininger : Retrospective
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Propaganda w świecie nowych plemion : perspektywa medioznawcza
Histeria sztuki : niemy krzyk obrazów
Wielkie plany w rękach obywateli : na koalicyjnym szlaku