New items
Józef Czapski, Grzegorz Kozera : korespondencja = Correspondence
Azja = Asia : sacrum
Muzeum : Historia światowa. Tom 2,
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej