New items
Foucault
Zapraszanie : Sarkis, Kantor = Inviting
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Dwurnik : robotnik sztuki
Hannah Ryggen : Threads of Defiance