Nowości
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Szymborska : Grażka Lange
Or-Światło
Dekorator wnętrz - współtwórca rzeczywistości filmowej
Miron Schmückle : Flesh for Fantasy