New items
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation
Ucieczka od wolności
Zator 2022 : poplenerowa wystawa malarstwa studentek i studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie oraz Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
American corporate identity 2001
Szybkość w kulturze