Nowości
Hitchcock : teksty i parateksty
Tkanina : sztuka i rzemiosło
Kłusownik i myśliwi : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta
Podróże po Włoszech z Artemizją Gentileschi
Republika ciał : eseje o wyzwoleniu