Nowości
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1,
Przezroczystość w kulturze
Art of Point-and-Click Adventure Games
Kontusz : z dziejów polskiego ubioru narodowego
Postava (po)stoj : Ján Triaška