Nowości
Vivian Maier : niania, która zmieniła historię fotografii
Oświecenie, czyli Tu i teraz
Lichtdurchdrungen : Werke in Glas = Permeated by Light : Works of Glass
Hiroshi Sugimoto : Time Machine
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022