Nowości
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
O malarstwie
Mona Hatoum : Terra infirma
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)