New items
Kino artystów i artystek : od Mélièsa do Maciunasa
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Wielkie plany w rękach obywateli : na koalicyjnym szlaku
Works on ancient history and early christianity, and religious works
Astrology