Nowości
Prix Ars Electronica 2023 : New Animation Art, Aritificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, u19-create your own world, Ars Electronica Award for Digital Humanity, CultText x Ars Electronica Award, Klasse! Lernen. Wir sind digital, STARTS Prize'23, European Union Prize for Citizen Science
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Viva o povo brasileiro : artesanato e arte popular : Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Galpão das Artes, junho de 1992
O malarstwie