New items
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Tkanina : sztuka i rzemiosło
Antipolitics in Central European Art : Reticence as Dissidence under Post-Totalitarian Rule 1956-1989
Gattora : życie Leonor Fini
Issues in Curating Contemporary Art and Performance