New items
Mitologia japońska : opowieści o bogach i herosach, konteksty kulturowe, historia i współczesność
Issues in Curating Contemporary Art and Performance
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Artists' Film