New items
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
Odnowa = Renewal : Biennale Zielona Góra 2022
Beyond Matter, Within Space : Curatorial and Art Mediation Techniques on the Verge of Virtual Reality
Cyfrowe konfrontacje 2022
Dizajn na co dzień