New items
Spis paru strat
Sheep Out
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Vivian Maier : niania, która zmieniła historię fotografii
Stanisław Jędrzejewski jr, 1957-2014 : album poświęcony twórczości artysty = an album of the artist's oeuvre