New items
Butenko dla małych i dużych : katalog wystawy
Mit i znaczenie : pięć wykładów przygotowanych dla radia przez Claude'a Lévi-Straussa
Cyrillize it! : A Guide on Cyrillic typography for graphic designers = Kirillièiruj! : Gid po kirilličeskoj tipografike dlâ grafičeskih dizajnerov
Janusz Eysymont 1930-1991 : malarstwo i rysunek, maj-czerwiec 1994, Galeria Domu Artysty Plastyka, Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Warszawski
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland