New items
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Consuming Scenography : The Shopping Mall as a Theatrical Experience
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,