Nowości
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Biała 1985-2000
Papcio Chmiel udomowiony
Męska rzecz
Survival of the Pagan Gods : The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art