New items
City of Pleasure : Paris Between the Wars
gaya scienza czyli Nauka radująca duszę
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Colour in Art
Zator 2018 : poplenerowa wystawa malarstwa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie oraz Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie