New items
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Caliban and the Witch : Women, the Body and Primitive Accumulation
Towards the Bauhaus
Xawery Dunikowski : malarstwo = painting
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation