New items
Catholica : The Visual Culture of Catholicism
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 8, Cz. 1,
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Kino artystów i artystek : od Mélièsa do Maciunasa
gaya scienza czyli Nauka radująca duszę