New items
Józef Robakowski : obrazy i dźwięki : gnuśne lata 80
W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające przenoszę się myślą = In these days of tumult, heat and dazzle I retreat in my mind
W koło ceramiki : nowoczesne techniki w konserwacji zabytków ceramicznych : wystawa Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie : 19.07-30.09.2021, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
Malarstwo radykalne = Radical painting : Tomasz Milanowski, Sławomir Ratajski
Black hole