New items
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Biografie (nie)autoryzowane = Biographies (un)authorized
Kindergartens, schools and playgrounds
Varietes of Visual Experience
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie