New items
Biomimetics for Designers : Applying Nature's Processes and Materials in the Real World
Cosmic Dance : Finding patterns and pathways in a chaotic universe
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Polska awangarda teatralna 1919-1939 : antologia