Nowości
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Krótka historia teatru w Europie. T. 1
Dialog : Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2015
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia