Nowości
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Design i moda w przedwojennej Polsce
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Adrian Frutiger Typefaces : The Complete Works
Poster : A Visual History