New items
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Atlas albo Radosna wiedza podszyta niepokojem
Upcoming : wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021 = Upcoming : selected degree pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka