Nowości
Or-światło : tekhelet
Ćwiczenia ze sztuki : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 28.01-17.09.2022
Everyone Is an Artist : Cosmopolitical Exercises with Joseph Beuys
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
printmakers' bible