New items
Upcoming : Wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022 = Selected Degree Pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później = Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later
Podróż siódma
Sztuka i przyjaciele : pisma wybrane Danuty Wróblewskiej