New items
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
City limits : Yael Efrati, Asta Gröting, Monika Sosnowska
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki