New items
Star Wars Archiv : Episoden IV-VI 1977-1983
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Kazimir Malevich : Kyiv Period 1928-1930 : Articles, Documents and Letters : First publication of articles and documents from Archive of Marian Kropyvnytsky
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń