New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Beata Szczepaniak : ciężar rzeźby
Anrealage A&Z
V&A Book of Colour in Design