New items
Upcoming : wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021 = Upcoming : selected degree pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021
Jak przestałem kochać design
Media education as a challenge
A piękno świeci w ciemności : z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw