Nowości
Idee graficznego myślenia : IV Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT 2017 = Graphic thinking ideas : 4th Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT 2017
Oczy skóry : architektura i zmysły
Allegories : Graphic Art Poems
Celina Osiecka : usługi fotograficzne
UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice : Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others