New items
Fotorewolwer : Konrad Brandel
Józef Mroszczak : plakaty = posters
Pokonać mur : wspomnienia
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Upcoming : Wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022 = Selected Degree Pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022