New items
Szkło i ceramika art déco ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Historia seksualności. T. 4,
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Art in Renaissance Italy 1350-1500
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie