New items
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Mieczysław Wasilewski : poster &
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Malevič : avtobìografìčnì zapiski 1918-1933
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965