New items
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Kontrola wywozu dóbr kultury z Ukrainy : zbiór przepisów prawnych
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997
Przed i po "wielkim Jutrze"? : Zachęta i wystawy scenografii : Wystawa nowoczesnego malarstwa scenicznego (1913) i Wystawa scenografii z cyklu Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL (1962)