New items
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej
Technika montażu filmowego
Plakaty = Posters
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw