New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Sztuka wczesnochrześcijańska
Art and China after 1989 : theater of the world
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk