New items
Słyszałem, jak sowa woła moje imię : opowieść o Marianie Stachurskim
Henryk Morel : Znaki = Signs
Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim
Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu