Nowości
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Wolność Józefa Szajny : 100xTeArt : w setną rocznicę urodzin
Projektant i użytkownik : konteksty komunikacji wizualnej
Prix Ars Electronica 2023 : New Animation Art, Aritificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, u19-create your own world, Ars Electronica Award for Digital Humanity, CultText x Ars Electronica Award, Klasse! Lernen. Wir sind digital, STARTS Prize'23, European Union Prize for Citizen Science
Artur Nacht-Samborski : maski czasu = masks of time