New items
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Kaszubskie ostoje obrazów
Dürer : zbliżenia
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021