New items
GranichAR'T 2022 : wystawa poplenerowa kwiecień 2023
Postprodukcja : kultura jako scenariusz - jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat
Bajki
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki