New items
Męska rzecz
Prix Ars Electronica 2023 : New Animation Art, Aritificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, u19-create your own world, Ars Electronica Award for Digital Humanity, CultText x Ars Electronica Award, Klasse! Lernen. Wir sind digital, STARTS Prize'23, European Union Prize for Citizen Science
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Stanisław Jędrzejewski jr, 1957-2014 : album poświęcony twórczości artysty = an album of the artist's oeuvre