New items
Radovan Čerevka 2007-2018
Zimna rewolucja : społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)