New items
Krzysztof Jung : przemiana
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Lygia Pape : a multitude of forms
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project