New items
Siódmy koń : opowiadania zebrane
Sargent Portrait Drawings : 42 Works by John Singer Sargent
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie