New items
Bernardo Bellotto : w 300. rocznicę urodzin malarza
End of Abstraction - Michał Szuszkiewicz
Błażej Ostoja Lniski : Plakaty = Posters
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020
Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki