Nowości
Brak okładki
3d - der, die, das : architektura wnętrz, meble, scenografia, wzornictwo, ceramika, szkło, sztuka mediów = Innenarchitektur, Möbeln, Szenografie, Formgestaltung, Keramik, Glas, Medienkunst
Rzeźba dzisiaj 3 : sztuka i natura : parki rzeźby = Sculpture today 3 : art and nature : sculpture parks
Photography
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich = Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries
Napoleon Bonaparte : konsul, król, cesarz