New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965